Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn av fremforhandlet utbyggingsavtale for Svangvollane Øst

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 legges fremforhandlet utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn for gjennomføring av reguleringsplan for Svangvollane Øst.

Frist for merknader: 07. april 2023

Eventuelle spørsmål rettes til: 
Torun Agdestein, tlf.: 980 28 450
torun.agdestein@ringebu.kommune.no

Utbyggingsavtale Svangvollane Øst (PDF, 480 kB)