Viktig melding

Høring og offentlig ettersyn av fremforhandlet utbyggingsavtale for Varden III

I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 legges fremforhandlet utbyggingsavtale ut til offentlig ettersyn for gjennomføring av reguleringsplan for Varden III

Frist for merknader: 07. juli 2023

Eventuelle spørsmål rettes til: 
Torun Agdestein, tlf.: 980 28 450
torun.agdestein@ringebu.kommune.no

 

Utbyggingsavtale for Varden III (PDF, 514 kB)