Viktig melding

Hva er viktig for deg ?

«HVA ER VIKTIG FOR DEG»- DAGEN 9. juni 2022

«Hva er viktig for deg»- dagen symboliserer en retningsendring i helsevesenet. Retningsendringen innebærer en styrket pasient- og brukerrolle og en mer helsefremmende tilnærming.

Tradisjonelt har vi som helsepersonell hatt stort fokus på sykdom, svikt og det som ikke fungerer. Samtidig har vi gått langt i å definere hva som er "pasientens- og brukerens beste". Vi erkjenner at dette ikke er tilstrekkelig for å kunne gi en god og helhetlig oppfølging av den enkelte. For å kunne gi gode tjenester trenger vi å innhente og bruke kunnskapen som pasient og bruker har om seg selv og sitt liv. Vi ser ofte at det er i denne kunnskapen at nøklene til mestring og veien til et best mulig liv ligger.

På «Hva er viktig for deg»- dagen oppfordres vi som helsepersonell til å ha ekstra fokus på å gå inn i pasient- og brukersamtaler der vi gjør oss kjent med hva som er viktig for den enkelte.

De fleste av oss har- eller vil få behov for helse- og omsorgstjenester i løpet av livet, enten det er i korte eller lengre perioder. Vi vil derfor samtidig benytte anledningen til å oppfordre hele befolkningen til å tenke igjennom spørsmålet:

"HVA ER VIKTIG FOR DEG"?