Hvor skal vi bygge dagsturhytte i Ringebu kommune?

Klikk for stort bildeRingebu kommune har takket ja til Innlandet fylkeskommunes prosjekt «En dagsturhytte i alle innlandskommuner».  Vi har som mål å sette opp hytta i 2022.  Nå ber vi om innbyggernes medvirkning i forhold til beliggenhet.

Du kan melde inn forslag via lenke under fram til 11. april 2021.

Registeringsskjema

Les videre før du går inn på skjemaet

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er flere grunner til at IFK ønsker å etablere dagsturhytte i hver av fylkets kommuner:

 • I motsetning til mange av de eksisterende hyttene som er lokalisert langt unna bosetting, er dagsturhytta et lavterskeltilbud i nærmiljøet.
 • Gjennom etablering av dagsturhytte i nærmiljøet vil man få flere ut på tur.
 • En dagsturhytte skaper møteplasser for tilhørighet der man kan søke ly og få litt varme i seg.
 • Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet.

IFK har gjennomført en begrenset arkitektkonkurranse hvor RAM arkitekter ble valgt. Det ble lagt vekt på dagsturhyttens arkitektur og kvaliteter som identitetsskaper, og hvordan dagsturhytta vil fungere i forhold til tiltenkt bruksområde. Det er også vurdert hvordan hyttemodellen vil kunne tilpasses ulike plasseringer og naturtyper, hva vil klimapåkjenninger gjøre med bygget over tid og kreve av vedlikehold over et 30 års tidsløp.

Kriterier for valg av beliggenhet fra Innlandet fylkeskommune:

 • Enkel tilgjengelighet for å stimulere til bruk av nærmiljø
 • Startpunkt forventes å ligge nært et stort tettsted i kommunen
 • Tilstrekkelig parkeringsmulighet ved startpunkt
 • Fordel om hytta bygges i et allerede eksisterende turmål
 • Sti/råk må tåle økt trafikk og at det er tilrettelagt med god skilting
 • Enkel adkomst for flest mulig, også for barn i barnehage og skolealder
 • Tilgjengelig hele året er en fordel
 • Beliggenhet i forhold til kulturminner avklares med Innlandet kulturarv
 • Hytta plasseres på fjell eller enkel ringmur

Ringebu kommune tenker at:

 • For å dra nytte av hyttas arkitektur med glassvegg må plasseringen være slik at det  er god utsikt.
 • Medvirkning fra grunneierlag er en stor fordel.