Informasjon fra Helse og omsorg

Klikk for stort bilde 

Høsten har kommet og vi har i den forbindelse endret retningslinjene for besøkende ved Linåkertunet HDT og korttidsavdelingen. Det vil bli anledning til å benytte dagsenteret for besøk disse dagene: mandag, fredag, lørdag og søndag, samt etter kl 16.00 hver dag. På bakgrunn av smittesituasjonen i Norge med en økende oppblomstring ønsker vi at flest mulig besøk skjer ved dagsenteret og ikke inne på pasientens rom. Alvorlig syke og døende pasienter vil fortsatt kunne få ha besøk på rommet, men det gis ikke mulighet til å oppholde seg i fellesareal for besøkende. I de tilfeller hvor besøket må avholdes på rommet ønsker vi at omfanget begrenses på bakgrunn av smittefaren i dagens situasjon i hele landet.

Helsesenteret tester hver dag kl. 13.30 – 14.00. Avtal med legekontoret i forkant for registrering og avtaletidspunkt. Svar på testresultatene kan du selv lese på helsenorge.no dagen eller kvelden etter test.