Informasjon om prosjektet «VA Hovedledninger langs Svartskardvegen»

stock_logo[1] - Klikk for stort bilde Ringebu kommune lyste ut arbeidene med ny hovedledning for vann og avløp langs Svartskardvegen den 23.03.2018. 
Arbeidene går i hovedsak ut på å etablere ny  grøftetrase som binder sammen eksisterende VA - ledninger langs Svartskardvegen i Kvitfjell Vest. Det blir sprengning og graving/masseflytting i dette området i sommer og utover høsten.

Prosjektet forsterker Ringebu kommunes forsyningssikkerhet i området med mulighet for vannforsyning fra 2 kanter, sammen med pågående prosjekt som binder sammen Kvitfjell Øst og Vest. Det tilrettelegges samtidig for påkobling fra flere utbyggingsområder som er vedtatt igjennom kommunedelplanen for Kvitfjell Vest. 
Kontrakt ble signert den 11.06.2018 med Haverstad Entreprenør som totalentreprenør i prosjektet. Tillatelse til tiltak er gitt, og de fysiske arbeidene starter opp innen kort tid.
Prosjektet har en stram tidsramme og skal ferdigstilles høsten 2018.
Har du spørsmål vedrørende prosjektet kan Ringebu kommunes prosjektleder, Pål Østen Solberg, kontaktes pr. Mail: paal.osten.solberg@ringebu.kommune.no