INFORMASJON TIL KOMMUNENS INNBYGGERE, FRITIDSBEBOERE OG HELSEPERSONELL

CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA) De siste ukene har smitten økt raskt og det er innført inngripende nasjonale tiltak. Det er særlig blant yngre smitten øker, men vi ser nå at smitten sprer seg i alle aldersgrupper, og at stadig flere eldre og personer som befinner seg i risikogruppene blir syke.

Klarer vi ikke å dempe videre spredning, vil antallet sykehusinnleggelser og døde stige kraftig innen kort tid, og vi vil oppleve et stort press på helsetjenesten og betydelige begrensninger i vår sosiale omgang med andre.

Det er fortsatt viktig at vi holder oss i størst mulig grad hjemme og at vi begrenser antall nærkontakter. Deltakelse i sosiale sammenkomster bør begrenses og nødvendigheten av arrangementer bør være nøye gjennomtenkt. Alle unødvendige innlandsreiser bør unngås, men de som i jobbsammenheng eller i forbindelse med studier oppholder seg i områder med mye smitte, har et særlig ansvar for å være ekstra forsiktige når de er hjemme i helger, høytider og ferier. Det samme gjelder utenlandsk arbeidskraft, fritidsbeboere og alle andre som av ulike grunner arbeider eller oppholder seg i kommunen.

Vi må fortsette å vaske hender, holde god avstand, være hjemme og teste oss når vi er syke og har symptomer. Tilhører du en risikogruppe, arbeider du med pasienter eller er du pårørende til beboere på institusjon eller bor sammen med noen med dårlig immunforsvar, bør du sørge for å få tatt årets influensavaksine, og her har helsepersonell et særlig ansvar. Husk: Et lite stikk beskytter langt flere enn en selv, og en uskyldig influensa for en, kan være svært alvorlig for en annen. Forskning viser også at influensavaksinerte er bedre beskyttet mot koronavirus enn de som ikke er vaksinert.

De nasjonale tiltakene skal i størst mulig grad beskytte våre eldre og i minst mulig grad ramme barn og unge. Det er for tiden ingen særskilte lokale tiltak, men dette kan forandre seg fort, og vi må derfor være forberedt på ytterligere innstramninger og at vi må kunne stå i dette i lang tid fremover.

Ringebu, 19.11.20
Per Ove Hagestuen, Kommuneoverlege