Informasjon til serverings- og restaurantbransjen i Ringebu kommune

Klikk for stort bilde  

Risikoen for spredning av covid-19 viser seg særlig høy i serverings- og restaurantbransjen der gjester ofte er tettere på hverandre enn andre steder i samfunnet. Helsedirektoratet har anbefalt minimum en meter avstand mellom personer i det offentlige rom.

NHO har utgitt en bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringsbedrifter. Vi anbefaler alle serveringssteder i Ringebu kommune å følge denne.

Forbudet mot å servere mat som buffet ble opphevet 10. juli 2020. Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og Helsedirektoratet har utarbeidet nye råd om servering av mat som buffet. Rådene er publisert på hjemmesiden til Folkehelseinstituttet.

Kravet om bordservering når serveringsstedet har skjenkebevilling, jf. covid-19-forskriften § 14a andre ledd, er ikke endret. Serveringsstedet kan likevel servere mat, mineralvann og annen drikke som buffet. Skjenking av alkohol må fremdeles skje ved bordservering.

Kommunen ønsker å minne om at målet fortsatt er å hindre smitte av koronaviruset. Det er derfor viktig at alle følger smittevernreglene.