Jakt på villsvin i statsallmenningene

Klikk for stort bildeDet er observert villsvin i Øyer. Fjellstyret hadde møte forrige uke, og ønsker å tilby fri jakt på dette dyret.

Følgende vedtak ble fattet:

“Ringebu fjellstyre vil med umiddelbar virkning gi alle som oppfyller krav om jegerprøve og avlagt skyteprøve fri tilgang på fjellstyrets forvaltningsareal i Ringebu østfjell, Imsdalen og Hirkjølen statsallmenninger. Jakta er fri, men følgende vilkår gjelder:

  1. Fjellstyrets daglige leder/fjelloppsyn skal varsles når jakt ønskes drevet på allmenningene.

  2. Hvis jakt på naboterreng fører til fortsettelse på allmenningene, skal samme varsling foretas.

  3. Felles villsvin på allmenningene skal fjelloppsynet varsles for påvisning av fellingssted.

  4. Ringebu fjellstyre dekker inntil kr 500,- for alle utgifter i forbindelse med felling av villsvin på sitt forvaltningsareal.

  5. Ringebu fjellstyre oppfordrer alle andre berørte allmenninger, grunneierlag og rettighetshavere å legge til rette på en tilsvarende måte for fri jakt på villsvin i Gudbrandsdalen.

For mer informasjon, se Ringebu Fjellstyre sin hjemmeside.