Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv rammet av covid-19 situasjonen - runde 6

Kommunene har fått tilført nye midler fra KMD til den kommunale kompensasjonsordningen, og Ringebu har nå kr. 1.122.000 til fordeling. Søknadsfrist er 2. januar 2022. Bedriftene kan søke kompensasjon for første halvår 2021. Det som kan kompenseres er tap som ikke dekkes av andre offentlige kompensasjonsordninger og eventuelle ekstra kostnader knyttet til nedstengning og utgifter til smittevern i perioden.

Hvem kan søke om midler?

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.
Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Støtten gjelder for 2021

Støtte skal være med på å kompensere for omsetningssvikt, kostnader eller tap i perioden desember-januar 2021/22

Bedrifter i disse bransjer vil bli prioritert:

 1. Servering og skjenking
 2. Reisearrangør og overnatting

For alle overnevnte kategorier gjelder:

 • Tilskudd vil bli gitt etter notifisert ordning støtte etter statsstøtteregulativet
 • Hoveddelen av driften må være lokalisert i kommunen
 • Lokale avdelinger i større konsern, vil normalt være utelukket fra ordningen
 • Vi ber om følgende vedlegg:​
  • Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.
  • Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat
  • Årsregnskap 2020.

Hensikten med tilskuddet å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Søknadsportal

Søknader mottas kun via regionalforvaltning.no

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

 1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
 2. Søk opp støtteordning – søk på Ringebu – velg aktuell støtteordning
 3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Informasjon om økonomi:

 1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging jmf. offentlige smittevernkrav
 2. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak
 3. Andre kostnader
 4. Skatteattest og eventuell dokumentasjon på innvilget betalingsutsettelse fra Skatteetaten ved skylte beløp. Ved eventuelle betalingsanmerkninger mot bedriften, må forklaring fra autorisert regnskapsfører foreligge.
 5. Halvårsregnskap 2021, periodisert og kontospesifisert med både balanse og resultat
 6. Årsregnskap 2020.

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg. Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt. Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

Søknadsfrist: 2. januar 2022.