Konkurranse Vinterdrift 2022-2026 (2028) er lagt ut

Det utlyses ny kontrakt for vinterdrift av kommunale veger og plasser. Kontrakten har en varighet på 4 år, med mulighet for inntil 2 år forlengelse (1 +1). Det er totalt 11 roder, og entreprenører kan gi pris på så mange roder de ønsker.

Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse uten forhandling. Dersom det er uklarheter i de innkommende anbud, kan det bli gjennomført avklarende møter med tilbydere. Det føres referat fra disse møtene.
Tilbudet kan kun leveres via anskaffelsesportalen i Mercell. Tilbudet skal være mottatt av oppdragsgiver, innen følgende frist: mandag 4. juli 2022 klokken 12:00

Det blir arrangert et informasjonsmøte om konkurransen tirsdag 21. juni kl. 12-15, i Ringebu Rådhus. 

Som vintervedlikehold menes snøbrøyting/snørydding, sandstrøing, snøfresing, snø- og ishøvling, rydding av vegkryss og parkeringsplasser m.m. Leverandøren skal holde alt utstyr som er nødvendig for gjennomføring av vintervedlikehold i henhold til konkurransegrunnlaget og gjeldende Brøyte- og strøinstruks.
Behov for rydding og steaming av stikkrenner vil bli vurdert og besørget av oppdragsgiver.
For krav til gjennomføring av vinterdrift se Brøyte- og strøinstruks.

Brøyting av veger, fortau, gangveger, eiendommer og plasser, og grøftefresing avregnes pr. time. Strøing avregnes pr. time, strøgrus avregnes pr. tonn. Utsetting og innhenting av brøytestikker avregnes som rundsum (RS) pr. sesong. Bortkjøring av snø vil mest sannsynlig tilfalle den som har kontrakt for brøyting av roden. Bortkjøring utføres etter avtale med kommunen og avregnes etter samme timepris som brøyting.

Ved evaluering av tilbudene vil tilbydte enhetspriser ganges opp med antall oppgitt i kolonnen "Mengde for evaluering" i prisskjema. 

Selve konkurransen er utlyst på portalen Mercell: https://permalink.mercell.com/181024568.aspx