Kraning av ny bru - "Den Høie Bro" og stengt veg Fossvegen

Fossvegen stengt 15.-19. november 2021Det er planlagt å heise på plass ny trebru "Den Høie Bro" over Tromsa 15.-16. november. 
Det vil ikke være mulig å bruke brua selv om den er løftet på plass, det vil gjenstå forankring og montering av brua i tillegg til andre gjenstående arbeid. 

Det blir avsperret i et større område under heising av brua, og det er viktig at alle respekterer dette og holder avstand under alle arbeider, med hensyn til egen og entreprenørenes sikkerhet. 

Fossvegen er stengt under anleggsarbeidene, i perioden 15.-19. november.