Viktig melding

Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for reguleringsplan for Varden III

Ringebu kommune har inngått utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Varden III, planID: 202106.

Utbyggingsavtale for varden III (PDF, 546 kB)