Viktig melding

Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for reguleringsplanen for Slåbakkene F5.8

I medhold av plan- og bygningslovens § 17-4 kunngjøres inngått utbyggingsavtale med Ringebu kommune for gjennomføring av detaljreguleringsplan for Slåbakkene F5.8, planID: 201909.

Signert_Utbyggingsavtale for Slåbakkene (PDF, 489 kB)