Kunngjøring om vedtak - endring av reguleringsplan for Marienhø boligfelt

Utvalg for plan og teknisk vedtok i sak 074/18 den 29.08.2018 endring av reguleringsplan for Marienhø boligfelt.

Klikk for stort bilde

Endringen innebærer en sammenslåing av tomtene 3 og 4 for å legge til rette for etablering av en firemannsbolig, eventuelt to tomannsboliger, på de sammenslåtte tomtene. I forbindelse med planendringen er det også utført noen andre mindre justeringer av plankartet, i hovedsak  knyttet til veglinjer og byggelinjer. Se nærmere beskrivelse i vedlagte dokumenter.