Viktig melding

Lokaldemokratiundersøkelse - vi trenger innbyggernes mening

Ringebu sentrumRingebu kommune skal gjennomføre en lokaldemokratiundersøkelse blant sine innbyggere.  Et representativt utvalg av innbyggene vil bli oppringt i perioden 22.05. - 28.05.2017 og spurt om hvordan de opplever kommunen.  Alle som blir oppringt anmodes om å delta i undersøkelsen. 

Undersøkelsen dekker temaene pålitelighet, ansvarlighet, borgernærhet, effektivitet, fornyelse og inkludering, og omfatter 14 spørsmål (se link (PDF, 552 kB)) om hvordan innbyggerne opplever følgende:

  • tilliten til kommunen
  • informasjonen til innbyggerne
  • involvering og muligheter til å påvirke kommunale beslutninger
  • kontakten med kommuneadministrasjonen
  • kvaliteten i kommunens tjenestetilbud
  • kommunens forvaltning av økonomiske ressurser
  • kommunens håndtering av lokalsamfunnsutfordringene
  • kommunens evne til utvikling og fornying i måten de løser oppgaver på
  • kommunens arbeid for de mest sårbare i samfunnet

Undersøkelse rettet mot folkevalgte gjennomføres elektronisk i forbindelse med kommunestyremøte den 30.05.2017 om arbeidsforhold og politisk kultur i kommunestyret.  Dette er spørsmål i tillegg til de 14 spørsmålene innbyggerne får.

Det vil ikke være mulig å identifisere enkeltpersoners svar.

Undersøkelsen vil gi kommunen viktig informasjon i arbeidet med å bli en bedre kommune for sine innbyggere.  Resultatene av undersøkelsen vil bli gjort kjent i løpet av høsten i år.