Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021 i Ringebu kommune.

Klikk for stort bildeMinnestein Ringebu Prestegard Bent Bredeveien

Markeringene vil gjennomføres med gjeldende smittevernsrestriksjoner. Navn og kontaktinformasjon må oppgis og vil bli lagret i 14 dager. Det er tillatt med maks 200 personer i publikum og de bør kun være fra Ringebu kommune.

Kl. 16:00

Markering ved minnestein over falne under 2. verdenskrig ved Ringebu Stavkirke/Ringebu Prestegard.

Minnestein ved Ringebu Stavkirke, som tidligere stod ved Ringebu ungdomsskole, er plassert i nordenden på den nye gravlunden, nedenfor driftsbygningen i Ringebu Prestegard.

 

Kl. 17:00

Markering ved de engelske soldaters grav i Venabygd kirke.

 

Markeringene er i regi av Norske Reserveoffiserers Forbund, NROF.

Forsvarets repr. Kaptein Per Gunnar Hagelien fra Oppland UTR, HV05 deltar 
Æresvakt ved Heimevernet og NROF.
Tale ved kommunedirektør og veteran Håvard Gangsås.
Musikk ved Per Kristian Syversen.

Vi minnes de som har ofret alt under 2. verdenskrig og ærer veteranene som har forsvart fred og frihet i Norge og rundt om i verden.

Klikk for stort bilde Bent Bredeveien