Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2022 i Ringebu kommune.

Minnestein Ringebu Prestegard Bent Bredeveien

Kl.16.00 Markering ved minnestein over falne under 2. verdenskrig ved Ringebu Stavkirke/Ringebu Prestegard.

Minnestein ved Ringebu Stavkirke, som tidligere stod ved Ringebu ungdomsskole, er plassert i nordenden på den nye gravlunden, nedenfor driftsbygningen i Ringebu Prestegard.

Kl. 17.00 Markering ved de engelske soldaters grav i Venabygd kirke.
Servering av kaffe i soknestua i Venabygd etter markering.

Markeringene er i regi av Norske Reserveoffiserers Forbund, NROF.

Forsvarets repr. Kaptein Per Gunnar Hagelien fra Oppland UTR, HV05 deltar 
Æresvakt ved Heimevernet og NROF.
Tale ved kommunedirektør og veteran Håvard Gangsås.
Musikk ved Per Kristian Syversen.

Vi minnes de som har ofret alt under 2. verdenskrig og ærer veteranene som har forsvart fred og frihet i Norge og rundt om i verden.

Bent Bredeveien  

Markering av frigjøringsdagen i Midt-Gudbrandsdal

felles program finner du her (PDF, 3 MB)