Viktig melding

Møt opp og kjemp for E6 gjennom Gudbrandsdalen

Gammel_Laugen sørover fra Ringebu.jpg

Hvor: Shell Sjoa - Stasjonsvegen 14, 2670 Otta

Når: Tirsdag 30. mai kl 10.30

Invitasjon til lokalbefolkningen, næringsliv og yrkessjåfører

 

Tirsdag 30. mai ønsker vi å sette fokus på en av største samferdsel-skandalene i moderne tid – byggingen av ny E6 gjennom Gudbrandsdalen. Her vil vi plante trær hvor avskoging for traseen allerede har funnet sted på strekningen Sjoa – Otta som en symbolsk handling mot Regjeringens behandling av saken. Denne strekningen skulle etter planen vært begynt neste år, men har nå ikke byggestart før tidligst 2023.

– Bruddet på tidligere vedtak betyr tapte muligheter for næringslivet og kommunene, og er et eksempel på offentlig vanstyre i praksis. Vi må fortsatt kjøre på en vei med mange dødsulykker. Befolkningen i Gudbrandsdalen, lokalt næringsliv, hytteeierne, eksportnæringene på Nord-Vestlandet og i Midt-Norge og øvrige veibrukere må de neste 10-15 årene betale bompenger for en vei de ikke får, sier ordfører i Sel kommune, Dag Erik Pryhn og på vegne av ordførerne i Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommune.


Utsatte strekninger

Etter at strekninga Frya – Sjoa (etappe 1) ble åpnet i desember 2016, har strekningene Sjoa – Otta og Elstad – Frya (etappe 2) blitt, mot alle tidligere stortingsvedtak, totalt nedprioritert i Nasjonal Transportplan (NTP) i perioden 2018 til 2029. Etter gjeldende Nasjonal Transportplan skulle hele etappe to stå ferdig innen 2023.

Foreløpig er planen for videre utbygging følgende:

  • Strekningen Sjoa – Otta ligger inne med byggestart rundt 2023 – skulle vært påbegynt 2018-2019.
  • Strekningen Elstad – Frya har foreløpig byggestart rundt 2028-2029 – også denne skulle vært på begynt i 2019-2020.

I tillegg må brukerne av veien betale bompenger tilsvarende 55 kilometer, altså hele veien fra Ringebu til Otta, men får kun 33 kilometer til disposisjon. Statens Vegvesen må nå ta initiativ overfor Ringebu kommune for å planlegge sikkerhetstiltak på dagens E6 gjennom Ringebu sentrum, noe som vil medføre merkostnad fordi ny planlagt vei ikke realiseres.

Prosjektet er gryteklart; planer er klare, eiendommer innløst og avskoging gjennomført. Prosjektorganisasjonen er fortsatt intakt, det samme gjelder opparbeidet kompetanse over mange år hos eksterne konsulenter.

– Tirsdag 30. mai vil vi gjøre et siste forsøk på å få Stortinget og Regjeringens oppmerksomhet for denne saken. Vi inviterer derfor private, folk fra næringslivet og yrkessjåfører til å plante et tre for å vise hvor håpløst denne saken har blitt behandlet, og med et håp om å få disse strekningene tidligere prioritert før neste NTP vedtas 19. juni på Stortinget.

Med vennlig hilsen

Dag Erik Pryhn (Ap), ordfører i Sel Kommune og talsperson
Telefon: 913 38 870
Mail: Dag-Erik.Pryhn@sel.kommune.no

Arne Fossmo (Ap), ordfører i Ringebu kommune - 458 72 138

Ole Tvete Muriteigen (Sp), ordfører i Sør-Fron kommune – 911 08 725

Rune Støstad (Ap), ordfører i Nord-Fron kommune – 918 64 767