Viktig melding

Motta post fra kommunen i din digitale postkasse

Digital postI likhet med mange andre offentlige virksomheter sender Ringebu kommune nå post til din digitale postkasse. Innbyggere som har opprettet digital postkasse vil motta posten i denne. De som ikke har opprettet digital postkasse vil motta posten via Altinn.

Offentlige virksomheter skal, så langt det lar seg gjøre, kommunisere digitalt med innbyggerne. Digital kommunikasjon er nå hovedregelen innenfor forvaltningslovens virkeområde etter at endringer i forvaltningsloven § 15a og eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014. 

Ringebu kommune sender fra 1. november posten til din digitale postkasse. Dette er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon.

Skal du kunne motta viktige brev digitalt fra det offentlige, må du ha digital postkasse. Du vil få SMS eller e-post med beskjed om at det ligger post fra kommunen i din digitale postkasse.

Fordeler med digital postkasse:

  • Du får post fra det offentlige oversendt på en sikker måte og samlet ett sted
  • Du får tilgang til posten din hvor og når du vil
  • Du kan varsles på SMS eller e-post når du får brev fra kommunen og fra andre offentlige etater
  • Du får raskere svar og informasjon fra det offentlige
  • Du sparer miljøet og hjelper oss å redusere offentlige kostnader
     

Privatpersoner

På norge.no kan du velge mellom Digipost eller e-Boks. Med en digital postkasse hos e-Boks eller Digipost kan du også motta digital post fra private virksomheter samme sted som du mottar post fra det offentlige.

For de som ikke har opprettet digital postkasse brukes Altinn som meldingstjeneste. I praksis vil det si at dokumenter kommunen sender til deg vil ligge samme sted som selvangivelsen og andre offentlige dokumenter. Du kan logge deg inn i Altinn med MinID, BankID (kodebrikke fra nettbanken) Buypass eller Comfides. Alle dokumenter du sender og mottar gjennom Altinn blir liggende i meldingsboksen din.

For at du skal få varsel om at du har fått post må du logge inn i Altinn og velge fanen Profil, roller og rettigheter. Der kan du registrere mobilnummer og/eller e-postadresse som skal brukes for å varsle om at du har fått ny post.

Vil du ha brevet i posten?

Hvis du åpner og leser posten din i Altinn, får du den ikke på annen måte. Hvis du ikke åpner posten på Altinn i løpet av to døgn, skrives dokumentene ut og sendes som vanlig brevpost. 

Kan jeg reservere meg?
Privatpersoner har rett til å reservere seg mot digital post. Foreløpig er det nok at du ikke åpner posten din i Altinn. Du kan også reservere deg på www.norge.no, eller ringe 800 30 300 (Direktoratet for forvaltning og IKT) og få all post fra det offentlige på papir.  

Næringsliv

Alle typer virksomheter må logge seg inn i Altinn og registrere kontaktopplysninger. Beskjed om at det ligger post i Altinn blir sendt som sms eller epost til det mobilnummeret eller den epostadressen du har registrert. Vanligvis er det daglig leder som er registrert som bruker i Altinn. Hvis andre skal håndtere posten, må daglig leder gi dem tilgang til firmaets meldingsboks inne i Altinn.

Firmaer har ikke rett til å reservere seg.