Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2020

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

tilskuddsordningens nettside vil du finne informasjon om krav til søknad og regelverk.

Søknadsfristen er 13. desember 2019, søknadsskjema er publisert i Bufdir sin søknadsportal

Kontaktperson for ordningen i Ringebu kommune er Gro Li Sletvold; Gro.Li.Sletvold@ringebu.kommune.no / tlf : 980 12 510