Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - utlysning for 2021

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og unge. 

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om tilskudd.

tilskuddsordningens nettside vil du finne informasjon om regelverk og krav til søknad.

Søknadsfristen er 4. desember 2020, søknadsskjema er publisert i Bufdir sin søknadsportal

Kontaktperson for ordningen i Ringebu kommune er Gro Li Sletvold; Gro.Li.Sletvold@ringebu.kommune.no / tlf : 980 12 510