Fossvegen stengt 2.-6. november, "Den Høie Bro" skal rives

Klikk for stort bildeKartutsnitt viser "Den Høie Bro" og gangvegen mellom Fossvegen og Brekkomsvegen

 

Gangbruen "Den Høie Bro", som ble stengt 26. september 2019, skal rives.
Rivingsarbeidet er planlagt utført 2.-6. november 2020. Det skal settes opp ny gangbru og  gangvegen skal utbedres mellom Fossvegen og Brekkomsvegen. Totalt er arbeidene anslått å ta omtrent et år, og skal utføres av Løype Anleggsdrift AS.

I forbindelse med rivingsarbeidene blir Fossvegen stengt mellom 2. og 6. november. Beboere innenfor arbeidsområdet har direkte avtale med entreprenøren. Det blir også oppfølging av entreprenør ved behov for å lose myke trafikanter gjennom området, fortrinnsvis skolebarn. Det anbefales likevel å velge alternativ rute om mulig, for å unngå farlige situasjoner i anleggsområdet.