Viktig melding

Offentlig ettersyn - Høringsutkast temaplan for idrett og fysisk aktivitet 2023-2026 for kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron

Levekårsutvalget i Ringebu kommune legger forslag til temaplan for idrett og fysisk aktivitet for perioden 2023 - 2023 for kommunene Ringebu, Sør – Fron og Nord-Fron til offentlig ettersyn jfr. LKU-042/22vedtak.
Høringsfrist 4. november 2022

Etter innspillsrunde i april og mai har administrativ samarbeidsgruppe i de tre kommunene utarbeidet forslag til plan som nå legges ut til offentlig ettersyn. For å være tilskuddsberettiget  fra spillemiddelordningen er det en forutsetning at kommunen har en politisk vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet og at anlegget er inkludert i gjeldende plan.

Høringsutkast Temaplan for idrett og fysisk aktivitet (PDF, 2 MB)

Saksdokument (PDF, 673 kB)

Innspill merkes sak 22/944 og sendes Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu
e-post: post@ringebu.kommune.no