Oppstart av forhandlinger av revidert utbyggingsavtale for reguleringsplan for Hestknappen del 2

 

I medhold av plan- og byggningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger og offentlig ettersyn av revidert utbyggingsavtale for gjennomføring av reguleringsplan for Hestknappen del 2.

Frist for merknader: 20. juli 2022

Eventuelle spørsmål rettes til: 

Monica Kvernes, tlf.: 45 33 02 83
monica.kvernes@ringebu.kommune.no


RP Hestknappen del 2 - utbyggingsavtale - utkast 2022.06.20 (PDF, 78 kB)