Viktig melding!

Oppstart av planarbeid - FV 388 Brekkebakken

BrekkebakkenStatens vegvesen varsler oppstart av detaljreguleringsplan for fv. 388 Utbedring av Brekkebakken. Planarbeidet skjer på vegne av Oppland fylkeskommune og i samarbeid med Ringebu kommune. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av strekningen gjennom stedvis breddeutvidelse og justert kurvatur. Dette for å oppnå bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet.