Oppstart med revidering av beitebruksplan for Ringebu

Klikk for stort bildeKommunestyret i Ringebu har vedtatt «Planstrategi 2016-2019» (K-sak 115/16) for Ringebu. Det ble vedtatt at beitebruksplanen i Ringebu skal revideres i løpet av denne perioden, og at planstatus skal være en sektorplan. 

Ringebu kommune har nå startet opp arbeidet med revidering av beitebruksplanen. Det er Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, sammen med en representant fra hvert av beitelagene i kommunen, som vil stå for arbeidet. Planen vil inneholde en faktadel med dokumentasjon av beitebruken i utmarka, og en tiltaksdel. I tillegg vil det bli produsert ulike karttema som skal følge planen, og som skal dokumentere ulike sider ved beitebruken i Ringebu.

Kommunen oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å komme med innspill og ideer til planen. En tar sikte på endelig vedtak av planen i kommunestyret i løpet av 2018.

Kommentarer og innspill til arbeidet med beitebruksplanen kan sendes til Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Kommunevegen 1, 2647 Sør-Fron eller til e-postadresse: postmottak@sor-fron.kommune.no

Ved spørsmål, kontakt Ragnhild Sperstad, tlf. 612 99 252.