Ordføreren med en hilsen til alle innbyggere i Ringebu kommune

Klikk for stort bilde 

 

Kjære innbygger i Ringebu

Norge er i en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Vi har i de siste dagene sett at tiltakene fører til både permitteringer, stengte skoler og barnehager. Jeg har forståelse for at disse tiltakene oppleves som inngripende og at svært mange opplever den tida vi nå er inne i som veldig vanskelig.  Vi skal alle være svært glade for at det er iverksatt strenge restriksjoner og det er helt nødvendig å følge de statlige helseråd og pålegg, for å hindre smittespredning slik at vi raskest mulig kommer tilbake til normalen. 

Jeg ønsker å rette en stor takk til alle innbyggere som er med på denne store nasjonale dugnaden for å unngå smitte til spesielt utsatte risikogrupper som ikke tåler å bli syke.

Ringebu kommune har fått mange nye utfordringer som forandrer seg fra dag til dag og fra time til time. Kriseledelsen følger utviklingen i smittesituasjonen tett. Det er helt avgjørende at vi klarer å holde hulene i gang innenfor helse og omsorg men også for våre elever i alle trinn som nå får hjemmeundervisning. En stor takk til helsepersonell som jobber dag og natt og til vår kommunelege som har en meget utfordrende oppgave nå og i tiden fremover. Det er hektiske dager for dere alle, og vi innbyggere og politikere er stolte over jobben dere utfører i en svært krevende situasjon.

Nå er tiden er inne for å gi en applaus til mange.
Jeg tenker spesielt på alle våre innbyggere som sitter hjemme og følger de nasjonale anbefalingene om å unngå sosiale sammenkomster og dropper bursdager, står over treninger, besøker ikke foreldre/besteforeldre hjemme eller i institusjoner, og ikke minst til alle dere som jobber fra hjemme. Mange foreldre bidrar til at ungene får hjelp til lekser, selv om de også har et arbeid som må ivaretas. Jeg ønsker også å rette en takk til alle som er med i organisert kultur/idrett, som nå må være hjemme istedenfor å være sammen med andre venner.

Det er mange som står på for at vi skal klare å opprettholde gode tjenester i denne alvorlige situasjon.  Myndighetene kom for noen dager siden med en liste over yrker med samfunnskritiske funksjoner. Mange yrkesgrupper ble ikke nevnt og det er mange hverdagshelter som fortjener en takk for sin innsats og jeg velger å nevne noen få grupper.

Våre butikker/matbutikker med sine ansatte, landbruket ved bonden, sjåfører av ulike slag som sørger for at samfunnet får det vi trenger, lærere som sørger for hjemmeundervisning til våre elever, media med sin gode informasjon, kommunedirektøren med sin krisestab som har en utrolig krevende hverdag, ledere innenfor helse og omsorg som gjør en kjempejobb for ansatte og for våre innbyggere.  Jeg ønsker å gi en stor takk til alle yrkesgrupper som er med og bidrar. Tusen takk for innsatsen alle sammen og stå på videre! 

Det er veldig viktig at når vi møter disse personene, prøv å vær litt rause, gi en applaus, gi ros og si at dere er svært glade for jobbene som gjøres for at samfunnet fortsatt skal fungere så godt som mulig.

Våre fritidsinnbyggere har fått klare nasjonale henstillinger om å ikke dra på hytten og at de som er i hyttene må forlate disse, noe som selvfølgelig er beklagelig.

Min henstilling til våre hytteeiere er: Dette er en nasjonal erklært krisesituasjon og vær så snill å følg oppfordringen og påleggene som er gitt. Regjeringen vurderer fortløpende å innføre et forbud, men jeg håper at vi kan klare dette uten å måtte gå til så drastiske skritt. Vi ønsker dere alle velkommen tilbake som deltidsinnbyggere her så snart denne situasjonen er over.

Til næringsdrivende i kommunen. Ringebu kommune er på lik linje med mange bekymret for konsekvensene fremover. Jeg har, sammen med andre ordførere i Gudbrandsdalen, spilt inn flere forslag til tiltakspakker som vil sikre inntekter for næringslivet i tiden fremover. Noen tiltak har allerede kommet fra regjeringen, men vi prøver gjennom våre kanaler å komme med flere økonomiske tiltakspakker så raskt som mulig. Det er dialog med stortingsrepresentanter og ordførere i vår region om dette.

En oppfordring til våre innbyggere:
Følg med på Ringebu kommune sin hjemmeside. Her ligger det oppdaterte dokumenter og fortløpende informasjon angående situasjon rundt koronaviruset i kommunen og som vil gi dere mange svar.
Her er det også en beredskaps tlf 453 76667
som kun skal benyttes til helserelaterte spørsmål! Åpningstid kl. 08.00 – 22.00

Kontakt tlf til barn og unge: 468 80063
Folkehelseinstituttets publikumstelefon: 815 83910
Ringebu legekontor tlf: 612 83 910
Ringebu rådhus tlf: 612 83 000

Mvh
Arne Fossmo
Ordfører