Viktig melding

Øyvind Myhrsveen er tildelt Ringebu kommunes kulturpris 2017

Øyvind Myhrsveen.JPG

Levekårsutvalget i Ringebu har tildelt kulturprisen 2017 til Øyvind Myhrsveen for hans store engasjement innen kulturlivet gjennom mange år både for unge og eldre der han har stått i spissen for mange ulike kulturaktiviteter og arrangement.  

VI GRATULERER!

Myhrsveen var leder for kulturelle aktiviteter i Kvitfjell under OL.  Han har hatt verv i flere lag og foreninger i en årrekke, bl.a. som leder for Fåvang skolemusikk, leder og pådriver i Aldersheimens venner, leder og medlem i styret for Ringebu Prestegards venner og primus motor for Fåvangdågån. Innbyggere har blitt gitt anledning til å sende inn forslag til kandidat til kulturprisen.  Prisen er på kr. 10 000 og vil bli utdelt på Ringebu kommunes kulturkveld i høst.