Parkering på eiendom øverst i sentrum i Ringebu

Leietakeren av eiendommen øverst i sentrum i Ringebu kommune (tidligere Ringebu hotell og senere asylmottak) erfarer at mange tror at parkeringsplassen der er kommunal grunn. Ringebu kommune slår derfor fast at dette er privat grunn.