Viktig melding

Planprogram for ny E6 - begge alternativene

Ny E6 arbeidsmøte nov 2016Fylkesmannen var i Ringebu på fredag, for å delta i befaring av alternativ trase for ny E6; ytre alternativ 1.1.

Befaringsgruppa ny E6 nov 2016Planprogram for regulering av begge traseene blir behandlet av kommunestyret i desember, og arbeidet med parallell regulering vil starte en gang på nyåret. Forhåpentligvis vil det foreligge et forslag til reguleringsplan om ett års tid. Fylkesmannen hadde med seg landbruksdirektøren og fagpersoner på landbruk og miljø. Ordfører hadde for anledningen fått gjort flomsikringen kjørbar, slik at fylkesmannens folk kunne se alle deler av strekningen på nært hold. Etter befaringen var det møte i rådhuset, hvor ulike hensyn og utredningstema for de to alternative traseene ble utdypet og drøftet. Alt i alt et konstruktivt møte om en vanskelig sak.