Viktig melding!

RES’erne «går» DNT’s nye rute SAGA, fra Lillehammer til Snøhetta!

Dytt og FysakRingebu kommune er en FYSAK kommune, som oppfordrer ansatte til å bevege seg. Det er gitt 15 minutter daglig, til fysisk aktivitet i arbeidstiden.
Ansatte i Hjemmetjenesten nord har nå innført daglig turer for å bedre de ansattes fysiske helse.

 

Medio april ble det også satt i gang påmelding til Dytt.no. Dette er en aktivitetskampanje, hvor målet er å gå 10 000 skritt daglig, i 36 dager, tilsvarende avstanden fra Lillehammer til Snøhetta.

Ved oppstart 27. april var det 20 påmeldte fra RES (Ringebu Eldresenter) derav navnet RES`erne, som nå er godt i gang med den fiktive turen til Snøhetta.

Hver uke settes det opp felles turer, med ulik vanskelighetsgrad, for alle ansatte som vil være med og bevege seg. Ofte hjelper det å være flere sammen, og ha noen som dytter i fellesskap. Sosial støtte for å beholde motivasjonen er viktig, og det skaper teambuilding på arbeidsplassen.  

Konseptet skaper engasjement, og man treffes på en annen arena, som igjen skaper gode relasjoner og bidrar til et bedre arbeidsmiljø. Det skal være mulig for alle å bli med, uansett fysisk form, og et av målene er at det skal gi helsegevinst uansett.

Helsedirektoratet anbefaler 30 minutter med fysisk aktivitet om dagen.

Gevinsten er å gi arbeidstakerne bedre helse, gi økt trivsel og bedre arbeidsmiljøet, samt friskere og mer opplagt personale, som igjen vil redusere sykefraværet.

Vi oppfordrer alle andre til å komme i gang også, dette er moro!   Res`erne