Viktig melding!

Ringebu kommune brøt ikke regelverket

Gammel_paragraf.jpgRingebu kommune ble i mars  måned klaget inn til Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) av en tapende tilbyder i forbindelse med en anbudskonkurranse om levering av multifunksjonsmaskiner (kopi-skriver-skanner)

 

KOFAs konklusjon av 24.april er at; "Ringebu kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser"

 

Konkurransen omhandler en rammeavtale over 4 år for levering av i alt 24 maskiner av ulik størrelse til alle kommunens administrasjonsbygg, til en samlet verdi av ca 1.3 millioner kroner.