Ringebu kommune bytter bankforbindelse

Klikk for stort bilde Etter anbudsrunde er Sparebank 1 Gudbrandsdal valgt som ny hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder fra 1. januar 2019 og innebærer bl.a. endring av kontonummer. For kunder med AvtaleGiro og eFaktura vil SpareBank 1 Gudbrandsdal og NETS foreta konvertering av avtaler, slik at disse skal løpe uavbrutt.

Bankavtalen ble signert 13.12.2018 og det er gjennomført et oppstartsmøte (bildet) der kommunen deltok med ordfører Arne Fossmo, rådmann Per H. Lervåg og økonomisjef Jan Magne Langseth, mens Sparebank 1 Gudbrandsdal var representert med administrerende banksjef Per Ivar Kleiven og ass. banksjef Tore S. Lie.

I forbindelse med bytte av bankforbindelse endres kontonummeret på vår driftskonto. Dette gjelder tidligere kontonummer 2100.07.00026. Nytt kontonummer er: 2095.52.55454.

For mer informasjon om bankbytte, ta kontakt med økonomisjef Jan Magne Langseth.
E-post: jml@ringebu.kommune.no
Telefon: 4041 0695