Viktig melding

Ringebu kommune på tilsynsseminar i Hallingdal

Lars Ove på tilsynsseminarRingebu kommune er en aktiv tilsynskommune etter plan-og bygningsloven (pbl.), med 10 års erfaring med tilsynsarbeid.

John på tilsynsseminarDet er store utfordringer med å få tilsyn til å fungere til sin hensikt i norske kommuner. Det har andre steder i landet blitt kjent at kommunen som forholdsvis liten, har oppnådd bra tilsynsaktivitet over tid. Vi ble på bakgrunn av dette bedt om å hjelpe til /informere om vårt arbeide på en konferanse om tilsyn på Pers Hotell på Gol i Hallingdal. Vi har allerede fått gode tilbakemeldinger på dette, og håper at vårt bidrag kan hjelpe Hallingdalskommunene å få etablert et fungerende tilsyn.