Viktig melding!

Ringebu kommunes kulturpris 2022 tildeles Landsbygalleriet


5 av de vel 15 fotografene i Landbygalleriet monterer nye bilder. Tor Ivan Boine  

Levekårsutvalget vedtar å tildele Ringebu kommunes kulturpris på kr 10.000 for 2022 til Landsbygalleriet. 
I flere år der flere kulturutøvere har måtte legge ned arbeidet sitt, har Landsbygalleriet stått igjen som en stille, men synlig aktør i Ringebu. Galleriet viser et mangfold av fotografer og bildene skiftes ut tre ganger i året slik at galleriet er en viktig bidragsyter på kulturfeltet. 

Ideen om å etablere et landsbygalleri oppsto våren 2014. Det ble samlet lokale fotografer for å skape et nettverk og et fellesskap for fotomiljøet i Ringebu.  i 2015 ble Landsbygalleriet offisielt åpnet som et utendørs galleri med en rekke bilder satt opp i en vandrerute i sentrum.  Ingolf Bones har vært styreleder i mange år, nå har ‘Marije Baan overtatt som leder.  

Prismottaker hedres på Ringebu kommunes kulturkveld som arrangeres i løpet av høsten. 

Vi gratulerer!