Viktig melding

Ringebuskolen. Kvalitets- og utviklingsrapport 2016

IMG_0794.JPG"Ringebuskolen. Kvalitets- og utviklingsrapport 2016" (PDF, 2 MB) sto på kommunestyrets agenda i siste møte før sommerferien.  Kommunestyret eier de offentlige skolene, og skal årlig ha en rapport om tilstanden i skolen som grunnlag for å drøfte skoleeiers ansvar for kvalitet i grunnskolen. Læringsmiljø, læringsresultater og grunnskolens bidrag til økt gjennomføringsgrad i videregående skole er blant temaene som tas opp i rapporten.

Sammen med rapporten for 2016 fikk kommunestyret muntlig informasjon om status for arbeidet i skolen ved skoleårets slutt og om hva som vil stå i særlig fokus kommende skoleår.

Kommunestyrets drøfting foregikk i tverrpolitiske grupper med påfølgende presentasjon og innspill i plenum. Med bakgrunn i rapporten og den innledende presentasjonen fikk gruppene i oppdrag å peke på tre styrker og tre utfordringer i Ringebuskolen. Resultatet av gruppearbeidet drøftes videre i levekårsutvalget til høsten.

Vil du vite mer? Innledende presentasjon, resultatet av gruppenes drøftinger og innspill i plenum kan ses her (sak 101).