Rus og psykisk helsetjeneste i Ringebu har arrangert fagdag

35 ansatte i hjemmetjenesten og korttidsavdelingen, deltok på fagdagen 29.10.19. Målet for dagen er godt samarbeid mellom tjenester til beste for pasientene med fokus på brukermedvirkning

Fagdagen var i samarbeid med Kompetansebanken. Kompetansebanken er et samarbeid mellom Lillehammer , Ringebu, Gausdal, Øyer, Sør -Fron og Nord-Fron  Dette er et tiltak for å sikre brukerinvolvering i evaluering og utvikling av tjenester og tilbud innen psykisk helse- og rusarbeid.

Se mer informasjon om kompetansebanken her

Klikk for stort bildeArrangører av dagen, f.v. Viktoria , Marit Listad, Katarina Bagge Stormo og Erik Granlien