Salg av Moavegen 4, 2634 Fåvang

Klikk for stort bildeDel av eiendom Gnr 182 Bnr 22, Moavegen 4 selges til høystbydende.

Klikk for stort bilde    

Eiendom:
Deler av Gnr 182 Bnr 22. Arealet som selges er avmerket på kartoversikten. Arealet blir endelig fastsatt etter gjennomført kartforretning.

Adresse:
Moavegen 4, 2634 Fåvang

Pris:
Selges til høystbydende. Det er høyeste bud ved budfristen som får kjøpt eiendommen.

Tomteareal:
2140 m2

Tomtebeskrivelse og regulering:
Arealet er avsatt i kommuneplan som bolig. Kjøper må selv regulere området eller søke om dispensasjon for å kunne bygge på området. 
Arealet gir plass til minimum 2 tomter.

Tomten skal bare brukes i tråd med gjeldene kommuneplan til bolig og bygging skal være påbegynt innen 3 – tre år fra kontraktsdato. Dersom byggestart ikke skjer skal parsellen tilbakeføres til Ringebu kommune som selger så sant kommunen ønsker det. Kjøper overtar tomten slik den er.  På eiendommen står det en eldre bygning som vi ikke kjenner tilstanden på.

På eiendommen stå det en gammel låve med lav standard. Det er ikke gjennomført tilstandsvurdering av låven og eller tomten så kjøper må selv befare eiendommen. Eiendommen selges som den står.

Vei, vann og avløp:
Ved byggetiltak på eiendommen som medfører innleggelse av vann og avløp skal eiendommene tilknyttes offentlig vann og avløp. Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp har private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen regning.

Visning:
Ved selvsyn eller etter avtale med Ringebu kommune.

Budgivning:
Ringebu kommune selger til høystbydende innen 16. juni kl. 12.00.  Alle bud skal være skriftlig og kan sendes til e-postadressen: bud@ringebu.kommune.no. Protokoll vil bli sendt til samtlige tilbydere etter åpning.