Septiktømming

Klikk for stort bilde

 

Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner har inngått avtale om slamtømming med Gudbrandsdal Miljø AS for en periode på to år.

Slamtømming i Ringebu kommune ble satt i gang 21. juli 2019.

Gudbrandsdal Miljø AS benytter tradisjonell tømming. Det vil si at septiktanken blir tømt totalt.
Hovedsakelig er det tømming hvert 2.år på bolighus og hvert 4.år på fritidshus og hytter. Unntaket fra dette er tette tanker og minirenseanlegg som skal tømmes årlig. 

Gudbrandsdal Miljø vil benytte seg av varsling via SMS før tømming. Denne løsningen forventes på plass i løpet av august.

Spørsmål om tømming rettes direkte til Gudbrandsdal Miljø AS:
Geir Havn 99492000, E-post geir@gmiljo.no eller Alexander Haverstad 95038300 Epost alex@gmiljo.no