SMIL-ordningen

  Informasjon fra Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor vedrørende SMIL-ordningen:

Tiltaksstrategien og retningslinjer for SMIL-ordningen er nå revidert. SMIL står for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Ordningen kan gi tilskudd til å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen i jordbruket. Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor har revidert tiltaksstrategien, og du kan finne den HER (PDF, 2 MB).

Hvem kan søke? For å få innvilget SMIL-tilskudd må det foregå en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen. For å kunne motta tilskudd, må foretaket som mottar tilskudd være registrert i enhetsregisteret. Bestemmelsen oppstiller ingen regler om organisasjonsform, utover at foretaket må være registrert i enhetsregisteret. Nytt i år er at personer som disponerer en landbrukseiendom også kan søke.

Søknadsfristen er 15.mars.