Står du i manntallet?

Klikk for stort bilde

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset fra 12.juli til 13.september 2021.
Det er folkeregistrert bosettingsadresse 30.juni som avgjør hvilken kommune du er manntallsført i.