Viktig melding

Står du i manntallet?

Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset fra 12.juli til 13.september 2021.
Det er folkeregistrert bosettingsadresse 30.juni som avgjør hvilken kommune du er manntallsført i.