Viktig melding

Stenging av planovergang i Bjørgemogata fra 31.05.2023 til 02.06.2023

Mesta skal utføre arbeider på planovergangen i Bjørgemogata som medfører at denne stenges for trafikk fra onsdag 31.05.2023 kl 08:00 til fredag 02.06.2023 kl 17:00 

Det blir mulig å passere for fotgjengere, men all øvrig trafikk får omkjøring via Randklevsvegen.

Omkjøringen skiltes i tråd med skiltplan.

Stedsansvarlig for Mesta i arbeidsperioden kan nås på telefonnummer 902 56 751