Stor aktivitet og mange nye eiendommer i Ringebu kommune i 2021

Det er i perioden 2010-2021 etablert nesten 1700 nye matrikkelenheter i Ringebu kommune! Mesteparten av dette er eiendommer for fritidsbebyggelse og eierseksjoner/leiligheter til fritidsformål.

Sammenstillingen (PDF, 201 kB) viser aktivitetsnivået på Kart og Oppmåling i perioden 2010-2021. Etablering av nye matrikkelenheter sier også mye om aktivitetsnivået på Plan og Teknisk. Det er først planbehandling, deretter kommer fradeling oppmåling og adressering. Deretter kommer etablering av veg, vann og avløp, samt byggesaksbehandling. Når bebyggelsen har fått ferdigattest skal det etableres grunnlag for kommunale avgifter og eiendomsskatt.