Stortingsvalget 2021 - 2 valgtingsdager

I Ringebu kommune kan du stemme både søndag 12. september og mandag 13. september.
 

Stemmekrets Vålebru, Kaupanger:
Søndag  12. september kl 12.00 - 18.00
Mandag 13. september kl 10.00 - 20.00

Stemmekrets Fåvang; Tromsvang:
Søndag  12. september kl 12.00 - 18.00
Mandag 13. september kl 10.00 - 20.00

Ta med legitimasjon med bilde når du kommer for å stemme.
Det er fint om du tar med valgkortet ditt, men det er ikke nødvendig for å få stemt.

Husk godt smittevern og hold god avstand til andre velgere i køen.

Velgere i karantene eller isolasjon på grunn av covid-19 kan ikke stemme i valglokalene på valgtingsdagene. 
Fristen for å søke om å stemme hjemme for velgere i karantene eller isolasjon er valgdagen kl. 10.00.

Kontakt Ringebu kommune på tlf 61 28 30 00 eller post@ringebu.kommune.no for å søke om å stemme hjemme.