Viktig melding

Studietur til Lund – påfyll til nærings- og stedsutvikling i Ringebu kommune

Det jobbes aktivt med å finne nye måter å tilrettelegge for næringsutvikling i Ringebu kommune og stedsutvikling i Landsbyen Ringebu. I høst deltok Ringebu kommune på en studietur til Lund i Sverige, der innholdet var utarbeidet i samarbeid med representanter fra den tidligere innovasjonsavdelingen til universitetet i Lund, LU Open.

Universitetet i Lund er Nordens eldste universitet, og kontakten ble etablert da ledergruppa for LU Open avla Ringebu kommune et besøk i mars 2015. Da ble det avholdt et seminar med fokus på kommunens særpreg, fortrinn og muligheter, samt LU Opens metoder for innovasjon i samfunnsutviklingsarbeid. Seminaret ble senere fulgt opp med en workshop i mai 2016 med representanter fra LU Open og Ringebu kommune.

Under denne workshopen ble tre utviklingstemaer konkretisert. Dette var temaer som var – og er- verdt å utforske nærmere, tatt i betraktning kommunens naturlige fortrinn og øvrige samfunnstrender. Temaene var: lokalmat (produksjon, salg og opplevelser), film (produksjon og kommunikasjonsform), og trevirkets rolle i «det grønne skiftet». I etterkant bød det seg en mulighet for å ta del i LU Open sitt kunnskapsrike nettverk i Lund, som en måte å skaffe både kunnskap og nye perspektiver på de aktuelle temaene. Denne muligheten benyttet Ringebu kommune seg av, og deltok i slutten av august på et tredagers program i Lund og omegn.

testing_av_VR_briller.jpg

 

 

I løpet av studieturen ble det avlagt et besøk hos ulike kompetansemiljøer innenfor temaene lokalmatsatsing, filmproduksjon og produktutvikling innenfor trenæringa. Fellesnevneren for de fleste av miljøene var at de var lokalisert i ulike former for innovasjonssenter, noe som også var interessant med tanke på det nye innovasjonssenteret som skal stå ferdig i 2017. Resultatet av studieturen er flere konkrete idèer som tas med inn i det videre arbeidet med næringsutvikling i kommunen og landsbyutvikling i Ringebu, samt flere relevante ressurspersoner å spille på for Ringebu kommune i fremtiden.

Kreativitet= motoren i byens økonomiske, sosiale og kulturelle velbefinnende! Det gjelder å identifisere og tilrettelegge for arenaer der skaperkraft kan få utløp sammen med andre!