Viktig melding!

Styret i Eldresenterets aktivitetslag 2017

Eldresenterets aktivitetslag avholdt årsmøte og hyggekveld søndag 26. februar. 

Det nye styret for 2017:
Leder Arvid Klypen Valgt for 2 år
Nestleder Frank Luka Valgt for 1 år
Kasserer Solveig Dalbak Valgt for 1 år
Sekretær Anne Aaby Valgt for 1 år
Styremedlem Jorunn Andreassen Valgt for 2 år
Styremedlem Knut Lundstuen Valgt for 2 år
Styremedlem Inger Jahr Valgt for 1 år
Styremedlem Gudveig Dalbakk Valgt for 2 år
Varamedlem Lonny Mathisen Valgt for 1 år
Varamedlem Anne Aaby Valgt for 2 år