Systemrevisjon ved Helse og omsorgstjenesten Linåkertunet

Klikk for stort bildeHelsetilsynet er i dag 17 november 2020 i gang med å gjennomføre en tredagers systemrevisjon ved Helse og omsorgstjenesten Linåkertunet.

Tema for tilsynet er bruk av tvang for å yte helsehjelp til pasienter som ikke har samtykkekompetanse og som motsetter seg helsehjelpen i institusjon (sykehjem) og i heldøgns tjenester i Ringebu kommune etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Helsetilsynet skal ha samtale med ansatte på forskjell nivåer i tjenesten og noen pårørende.

Formålet med tilsynet er å undersøke om Ringebu kommune sikrer etterlevelse av myndighetskrav som gjelder bruk av tvang for å yte nødvendig helsehjelp til pasienter som ikke har samtykkekompetanse. 

På bilde bakerst i trappa ser vi Kari Elise Krohn og Elin Amrud fra Helsetilsynet og fremst  kommunalsjef Britt Åse Høyesveen og tjenesteleder Ingrid Rugsveen.