TANKEPLASS RINGEBU - et kunstprosjekt langs pilegrimsleden

Klikk for stort bilde

Tre kunstnere har levert hvert sitt konkurranseutkast til et kunstverk ved Høgkleiva i Ringebu. Vinneren av konkurransen er Ånond Versto. Det er nå laget en utstilling i felleshallen på Innovasjonssenteret/Biblioteket.

Juryen for Ringebu har bestått av:
Britt Åse Høyesveen tok over etter Tina Lie da hun sluttet og Annbjørg Backer, Ringebu kommune
Per Gunnar Hagelien, Dale-Gudbrand Pilegrimssenter
Marit Brænd, Erlend Gjelsvik og Per Erik Fonkalsrud, Oppland fylkeskommune
Eivind Slettemeås, kunstnerisk konsulent

Klikk for stort bilde

Juryuttalelse:

Klikk for stort bilde Kristin W. Goksøyr – Portal
Forslaget Portal er en skulptur i mørk granitt, ca 210 cm høy, 110 cm bred og 80 cm tykk. Overflaten på den ene siden vil være delvis glatt og polert slik at det oppstår en speileffekt i det mørke midtpartiet, mens resten av skulpturen vil være finhogd og ha en gradert overflate. Stien opp mot skulpturen er foreslått anlagt med skiferheller fra lokalt steinbrudd. Utformingen som portal er flertydig og assosiativ, med henvisning til både kirkeportaler og folkeeventyr. Den reflekterende siden av skulpturen tar imot vandreren med sine myke former som omslutter speilbildet, mens baksiden framstår som lukket og forseglet.

Forslaget tematiserer reisen som en innadvendt transformasjon og refleksjon, like mye som en ytre reise og refleksjon. Plasseringen i terrenget er ikke spesielt ruvende og inviterer heller til å ta omgivelsene i nærsyn. Som et lavmælt forslag i stemningsfulle omgivelser spiller det på opplevelsen av mystikk og myter inspirert av naturlandskap. Portal inviterer både til opplevelse av stedet Høgkleiva i en historisk kontekst med bygdeborg og pilegrimsled, og som ramme for en personlig tolkning i retning av sagn og religion.
   

Klikk for stort bilde Mattias Härenstam – Ly
Forslaget Ly består av en skulpturgruppe med i alt ti steinskulpturer av gneis, plassert rundt utkikkspunktet og gapahuken på Høgkleiva. Tilsammen danner disse en enhet der utforming av hver stein henter sitt utgangspunkt i steinens egenart og naturlige form. Størrelsen på steinene varierer mellom 10 og 70 cm i høyde. Plasseringen ved gapahuken er valgt med tanke på steinenes organiske og livaktige form som illuderer et slags beskyttende hylster som omslutter en bløt kjerne. Med lokaliseringen av bygdeborgen lenger opp og bålplassen i sentrum, gir skulpturgruppen Ly assosiasjoner til individer samlet rundt plassen, som i et fellesskap. 

Forslaget fokuserer på et lavmælt og fragmentert uttrykk som naturlig innordner seg omgivelsene. Ikke alle skulpturene vil kanskje være synlige umiddelbart, og skulpturgruppen inviterer til oppdagelse og undring. Den kunstneriske framstillingen av møtet mellom en hard steinoverflate og antydningen av en myk kjerne innenfor skallet er gjennomgående, samtidig som det taktile og størrelsen på skulpturene skaper en romlig intimitet og sanselig nærhet til skulpturene. Forslagets monumentalitet ligger ikke i formatet eller størrelsen, men i den stemningsskapende kvaliteten og vektleggingen av naturopplevelsen som et fantasiskapende element. 

Klikk for stort bilde Ånond Versto – Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen
Forslaget er satt sammen av tre ulike skulpturelementer plassert på den lille stien som går fra leden i sørlig retning og opp mot utkikkspunktet og bålplassen. Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen er ulike skulpturer som danner et innbyrdes fortelling eller progresjon dersom en beveger seg i denne retningen, men de kan også oppleves hver seg eller i motsatt retning. Grunnlaget for den tredelte skulpturgruppens sammenheng, er bildet på pilegrimsleden som en transformerende prosess av åndelig eller eksistensiell karakter, uttrykt så vel gjennom billedlige motiv som i dets fysiske materiale og utforming. Skulpturene har en tydelig monumental karakter men plassert i en slik avstand og på steder i landskapet som gjør at de oppleves som godt tilpasset omgivelsene og kulturminnene.

Skulpturene fremstår både gåtefulle og tydelig uttrykksfulle. De har et tidløst uttrykk som en umiddelbart kan forbinde med kulturhistoriske symboler, gjenstander og bygg, men som gir stort rom for personlige tolkninger. Forslaget antyder et opphav i felles kollektive forestillinger om overgangsriter og åndelige transformasjonsprosesser som en gjenfinner i alle kulturer og religioner, men her koblet til lokale sagn, historie og natur. Skulpturforslaget kan sies å representere ulike stadier i en overgangsrite: Hovudet, som angir separasjon eller adskillelse, Klokkeporten, som indikerer liminalitet eller grenseoverskridelse, og Falkesteinen, som representerer forvandling og frigjøring.  


Juryens konklusjon:
Juryen velger seg forslaget til Ånond Versto, Hovudet, Klokkeporten og Falkesteinen som vinnerforslag. Forslaget peker seg ut som det klart mest monumentale av de tre, uten at det av den grunn blir for dominerende eller forstyrrende for opplevelsen av stedet. Det er et forslag som både innehar et eksistensielt alvor og tilbyr en ikonografisk kraftfull sammenheng. Forslaget speiler det universelle i det lokale, og peker utover seg selv mot en tidsdimensjon og virkelighetsoppfatning som innehar flere lag og ulike nivåer. Skulpturene nøyer seg ikke med å visualisere hva slags transformasjonsprosess en slik overgangsrite kan være, men inviterer også betrakteren til å fysisk bevege seg gjennom en rituell scenografi. 
 

Fylkesutvalget bevilget i mars 550 000 kroner til prosjektet. Sparebankstiftelsens gave fra statens gaveforsterkningsordning bidrog med kr.570.000 til kunstprosjektet "Tankeplass". Tidligere har Sparbankstiftelsen DNB bidratt med 2,28 millioner kroner til prosjektet.

Kunstinstallasjonen i Ringebu vil koste kr. 600.000. En andel på kr. 75.000 av beløpet dekkes av Ringebu kommune, mens resten dekkes av Fylkesutvalgets bevilling og Sparebankstiftelsen DNB.

Formålet er å skape naturlige stoppesteder langs Pilegrimsleden ved bruk av kunstneriske/arkitektoniske installasjoner. Dette skal være steder som innbyr til refleksjon og kontemplasjon, hvor man kan være introvert med sine egne tanker, nyte utsikten, utveksle tanker med andre vegfarende, tanke opp forsyninger osv. Prosjektet er inspirert av Erfaringsstoler i Dokka-deltaet.

- Vi trenger slike steder. Det er behov for å kunne være introvert i et ekstrovert samfunn, sa Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) da bevilgningen ble vedtatt. Pilgrimsleden går gjennom 12 kommuner i Oppland, og ni av kommunene sa seg opprinnelig interesserte i å delta i prosjektet. Fem kommuner ble valgt ut til å delta i første trinn av prosjektet:

  • Gran og Østre Toten innenfor ansvarsområdet til pilegrimssenter Granavollen.
  • Lillehammer, Øyer og Ringebu innenfor ansvarsområdet til pilegrimssenter Dale-Gudbrands Gard.

For å lese mer om prosjektet:

https://www.oppland.no/nyheter/tankeplass-vinnerne-er-karet.91785.aspx