Telefonhenvendelser til Ringebu kommune

Fra 03.01.2022 vil du møte digitale menyer med tastevalg på Ringebu kommune sitt sentralbord.

Du vil møte fem tastevalg når du ringer kommunens sentralbord når vi åpner igjen etter nyttår.

På avdelinger der det er flere saksbehandlere vil telefonen i hovedsak gå i loop mellom saksbehandlerne, og sette deg over til en ledig person. I noen tilfeller er det bestemt rekkefølge på hvilken saksbehandler som vil ta telefonen.

Ønsker du å treffe en bestemt saksbehandler kan du finne direktenummer til saksbehandleren på kommunens hjemmeside under Finn ansatt.
Taster du 5 for øvrige spørsmål kan vi være behjelpelige med å sette deg over til riktig person.

Du finner andre viktige telefonnummer under Viktige telefonnummer på vår hjemmeside.

For avdelinger som ikke er en del av tastevalgene kan du taste 5 for øvrige spørsmål, så setter vi deg over til riktig avdeling.

Telefonhenvendelser - digitale menyer med tastevalg

Her kommer en beskrivelse på hva som vil møte deg på de forskjellige tastevalgene:
1 Plan, teknisk og byggesak

Byggesak, plan, kart og oppmåling har telefontid tirsdager, onsdager og torsdager fra kl:9-14.
Når du taster 1 vil du få fem valg:
1 for byggesak
2 for plan
3 for kart og oppmåling
4 for veg, vann eller forurensning (1 for veg, 2 for vann og avløp eller 3 for forurensning)
5 for kommunale utleiebygg

2 Midt-Gudbrandsdal barnevern

Når du taster 2 vil du få to valg:
1 for generelle henvendelser
2 for akutte henvendelser
 

3 Kommunale avgifter, eiendomsskatt og spørsmål om betaling av faktura

Når du taster 3 vil du få tre valg:
1 for spørsmål om kommunale avgifter
2 for spørsmål om eiendomsskatt
3 for spørsmål om betaling av faktura

4 Kommuneledelsen eller ordfører

Når du taster 4 vil du få fire valg:
1 for kommunedirektør
2 for ordfører
3 for kommunalsjef helse og omsorg
4 for kommunalsjef oppvekst

5 Øvrige spørsmål - direkte til betjent sentralbord

Når du taster 5 vil du komme direkte til et betjent sentralbord som vil hjelpe deg med din henvendelse.